آموزش متریال vrayblendmtl در وی ری

آموزش متریال vrayblendmtl در وی ری

معرفی :
طبق تکنیک آموزشی گروه ما برای آموزش ویری و آموزش تری دی مکس برای تهیه یک رندر رئال می بایست مراحلی را به ترتیب طی نمایید که برای آگاهی از مراحل تهیه رندر می توانید روی عبارت لینک کلیک نمایید.

 یکی از مراحل بسیار مهم در تهیه رندر ، مرحله متریال دهی می باشد.برای ساخت یک متریال باید ابتدا کاربر از متریال های موجود و قابل استفاده آگاهی داشته و سپس با تعیین اعداد و تنظیم پارامترهای مربوط به متریال اقدام به ساخت آن نماید البته با اختصاص تکسچر مربوطه در صورت نیاز، چرا که برخی متریال ها ساده اند مانند فلز و... و برخی دیگر نیازمند اختصاص متریال می باشند مانند سنگ و چوب و...

در اینجا لازم است تا شما علاقمندان با انواع متریال ها و سلسله مراتب آن ها آشنا شوید.

متریال ها و مپ ها رابطه والد و فرزندی دارند یعنی شما میتوانید به یک متریال چندین مپ را بعنوان فرزند اختصاص دهید و برای رفتن به حالت متریال روی گزینه go to parent کلیک نمایید و همین عبارت نشاندهنده وجود رابطه والد و فرزندی بین متریال و مپ می باشد.

اما بطور کلی متریال ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
الف : متریال های انفرادی که تنها قابلیت اختصاص چندین مپ را دارند مانند متریال vraymtl
ب : متریال های پدر بزرگ یا به عبارت دیگر high material
این متریال ها قابلیت دارند تا چندین متریال انفرادی مانند vraymtl را در خود داشته باشند. البته در تری دی مکس هم شاهد وجود، های متریال هایی مانند multi sub obj هستیم و به هیچ وجه اهمیتی ندارد که شما از های متریال های تری د یمکس استتفاده نمایید و یا های متریال های وی ری.

به هر حال برای استفاده از vrayblendmtl باید بدانیم که این یک متریال پدر بزرگ یا high material می باشد و می تواند چندین متریال مانند ویری را در یافت نماید.
برای ایجاد یک  vrayblendmtl  باید به ترتیب زیر اقدام نمایید :

1-یک گوی را انتخاب نمایید.

2-به جسم مورد نظر اختصاص دهید از طریق کلیک و درگ نمودن.

3-روی گزینه get material کلیک  نمایید.

4-از دسته بندی ویری گزینه vrayblendmtl  را انتخاب نمایید.

5-درون vrayblendmtl  چند قسمت وجود دارد با نام های front و  coat و نیز blend .

 

دقت داشته باشید در قسمت front و coat متریال های مورد نظر خود مانند vraymtl را اختصاص دهید و از قسمت blend باید تکسچری برای تعیین ترکیب این دو متریال معین نمایید.

اگر در قسمت front یک vray mtl اختصاص داده باشید و با رنگ آبی و بدون تکسچر , و همچنین در قسمت coat نیز یک متریالvraymtl اختصاص داده باشید با رنگ قرمز و بدون تکسچر نهایتا خواهید دید که گوی به رنگ بنفش در نتیجه ترکیب رنگ آبی و قرمز دیده میشود.

به عبارت دیگر رنگ متریال اول و دوم با هم ترکیب شدند چراکه در قسمت blend تکسچری برای تعیین نحوه ترکیب معین نکرده ایم . حال شما در قسمت blend یک تکسچر دلخواه اختصاص دهید تا ملاحظه نمایید که دو رنگ بر اساس تکسچر اختصاصی در قسمت blend با هم ترکیب می شوند.

موفق و موید باشید.

 

دسته ها: مطالب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.