بالانس نوری در صحنه به چه معنی است؟

بالانس نوری صحنه های معماری

 

با اهمیت ترین مرحله درسلسله مراحل تهیه رندر، مرحله نورپردازی می باشد که در آموزش وی ری به این مبحث توجه بیشتری خواهد شد چرا که
در صورت انجام تمامی مراحل تهیه رندر در صحنه های معماری اگر بالانس نوری صحیحی چه در مورد صحنه های داخلی معماری و چه در مورد صحنه های خارجی معماری انجام نشده باشد به فرم واقع گرایانه ای نخواهیم رسید و بر عکس اگر نورپردازی صحنه معماری بی نقص انجام گردد با استفاده از امکاناتی مانند hdri در نهایت ضعف سایر مراحل را خواهد پوشاند لذا در آموزش تری دی مکس و نیز آموزش وی ری وقت بیشتری را صرف آموزش نورپردازی در صحنه های معماری خواهیم نمود.

بالانس نوری در پروژه های معماری

با توجه به داخلی و یا خارجی بودن صحنه باید از منابع نوری مناسب و نیز با شدت و رنگ و سایر مشخصات استفاده نمود . نور های وی ری به دلیل انطباق بیشتر با الگو های محاسباتی پلاگین وی ری باعث افزایش سرعت رندر خواهند شد . بالانس نوری صحنه به طور خلاصه به مجموعه اقداماتی گفته می شود که شامل ایجاد منابع نوری صحیح در صحنه های داخلی و یا خارجی و تنظیم صحیح پارامتر های آن ها نظیر رنگ و شدت آن ها و در نهایت ایجاد تعادل بین شدت  نوری منابع نوری صحنه می باشد.

در هر صحنه یک یا چند منبع نوری عمده روشنایی صحنه معماری را بر عهده دارند و قسمت های تاریکتر با استفاده از سایر منابع با شدت کمتر روشن خواهند شد. برای مثال در صحنه های داخلی نور های سقفی و هالوژن ها و در صحنه های خارجی vray sky  و یا  HDRI عمده روشنایی صحنه را بر عهده دارند .

به همین جهت می بایست تعادل نوری را بین منابع نوری بزرگتر صحنه و منابع کوچکتر تنظیم نمود.

برای رسیدن به این سطح می بایست در ابتدای امر نورهای تری دی مکس را بشناسیم و سپس با توجه به موقعیت مورد نظر نور با شدت و رنگ مناسب را تعیین نمود.

دسته ها: مطالب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.