واحدی که مدلسازی را در تری دی مکس بر حسب آن انجام میدهیم چه اهمیتی دارد؟

تعیین واحد ترسیم واندازه گیری تری دی مکس 3d max

Unit setup

از قسمت سربرگ customize  می توان واحد اندازه گیری و ترسیمات در نرم افزار تری دی مکس را تعیین نمود.
به این ترتیب اگر از قسمت unit setup  واحد را مثلا سانتی متر در نظر بگیریم ، از این پس هر چه در محیط ایجادکنیم بر حسب ابعاد آن بر حسب سانتی متر می باشد. از قسمت unit setup scale واقع در بالای همین پنجره نیز میتوان تعیین نمود که اگر فایلی از نرم افزار تری دی مکس دیگر یا سایر نرم افزار ها مانند اتوکد به نرم افزار تری دی مکس فعلی وارد گردد بر حسب چه واحدی Import گردد.
بسیار پر کاربرد است که از برخی نرم افزار های ترسیمی دقیق مانند اتوکد برای رسم پلان استفاده شود و پلان مربوطه را به نرم افزار تری دی مکس وارد کنیم تا به عنوان اساس و مبنای مدلسازی سه بعدی در نرم افزار تری دی مکس استفاده گردد .حال نکته ای که اینجا وجود دارد این است که واحد پلان ترسیم شده در نرم افزار اتوکد با واحد نرم افزار تری دی مکس هماهنگی دارد ؟؟؟


به معنی دیگر اگر واحد پلان ترسیمی بر حسب متر و واحد تری دی مکس سانتی متر باشد مدلسازی سه بعدی انجام شده یک صدم اندازه واقعی خواهد شد. برای مثال تصور کنید که قسمتی از دیوار 0.1 بر حسب متر در نرم افزار اتوکد ترسیم شده باشد ( یعنی در حقیقت 10 سانتی متر ) ، حال اگر از این پلان در نرم افزار تری دی مکسی با واحد سانتی متر استفاده شود 0.1 را بر حسب سانتی متر رسم نموده و اندازه ان 0.1 سانتی متر یعنی 1 میلی متر می باشد که صد برابر کوچکتر از اندازه واقعی ان است.
برای همین پیشنهاد میکنیم قبل از ترسیم پلان در نرم افزار اتوکد و وارد کردن ان در نرم افزار تری دی مکس ، واحد هر دو نرم افزار را بر حسب واحدی یکسان در نظر بگیرید. مثلا cm یا m .
برای تعیین واحد نرم افزار اتوکد نیز کافیست تا از قسمت option  وارد قسمت تعیین واحد شده و واحد اندازه گیری نرم افزار اتوکد را بر حسب واحد دلخواه قرار دهید.

دسته ها: مطالب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.