آشنایی با مفاهیم اولیه و ضروری مانند سگمنت و نرمال و گروه های هموارسازی

آموزش مفاهیم سگمنت ونرمال و گروه های هموارسازی

 

مفاهیم اولیه تری دی مکس – قسمت اول
Segment – smoothing group
هر یک از احجام در تری دی مکس دارای سطوح متعددی می باشد که از کنار هم قرار گرفتن این سطوح یک حجم ساخته می شود.به هر یک از این سطوح در نرم افزار تری دی مکس یک segment  گفته می شود که هر چه تعداد ان ها بیشتر باشد خمیدگی های حجم نرم تر دیده خواهند شد.

بحث دیگری در نرم افزار تری دی مکس مطرح است تحت عنوان SG یا همان smoothing group ها .

SG-smoothing group  :
در نرم افزار تری دی مکس 32 گروه هموار سازی وجود دارد .هر گاه سثلئثدف مجاور دارای یک گروه هموار سازی یکسان باشند پس مرز بین دو سطح مذکور دیده نخواهد شد و به حالت نرم دیده می شوند.

اما اگر گروه های هموار سازی یا همان smoothing group  های دو سطح مجاور هم ، متفاوت از هم باشد مثلا اولی دارای گروه هموار سازی 12 و دیگری دارای گروه هموار سازی مثلا با شماره 26 باشد ، پس مرز بین دو سطح کاملا واضح دیده خواهخد شد و دیگر فرم نرمی نخواهند داشت . از این قابلیت باید در زمان مناسب و در زمان مناسب بهره برد. برای مثال اگر میخواهید که سطح شما دارای خمیدگی نرم باشد کافیست تا گروه های هموار سازی سطوح را یکسان در نظر بگیرید و یا اگر میخواهید تا دو سطح مجاور از هم جدا دیده شوند و مرز و لبه بینشان واضح در رندر دیده شود پس کافیست گروه های هموارسازیشان را متفاوت از هم در نظر بگیرید.


پس به طور کلی در مورد احجام گرد برای هر چه بهتر دیده شدن خمیدگی ان ها میبایست دو کار مهم انجام داد اولی افزایش تعداد سگمنت هایش ( البته اگر در نرم افزار تری دی مکس ساخته شده مانند کره sphiere ) و دوم اینکه گروه های هموار سازی smoothing group  های سطوح حجم را یکسان در نظر بگیرید برای انجام این کار نیز لزومی به انتخاب یک به یک سطوح حجم مربطه و تعیین گروه های هموارسازی آن ها نیست چراکه شاید حجم دارای سطوح زیادی باشد ، در این شرایط بهتر است از مدیفایر هایی مانند  auto smooth  استفاده نمایید تا تنها با تعیین زاویه بین سطوح به طور کلی سطوحی که زاویه بینشان از مقدار تعیین شده شما مثلا 45 درجه کمتر است گروه های هموار سازی یکسانی داشته باشند.

آشنایی با مفهوم نرمال و گروه های هموار سازی بویزه در زمینه مدلسازی معماری بسیار به انجام صحیح مدلسازی کمک خوهد نمود.

دسته ها: مطالب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.