snap در تری دی مکس: برچسب:snap در تری دی مکس

دستور snap چه کاربردی دارد؟

/snap-in-3dsmax/

آموزش snap در تری دی مکس با استفاده از دستور snap می توان جابجایی دقیق را بویژه در زمان مدلسازی انجام داد. به همین منظور گزینه های زیادی جهت افزایش دقت جهت مدلسازی معماری در نظر گرفته شده است. برای نمونه با استفاده از حالت end point snap می توان جابجایی را از قسمت انتهای خطوط انجام داد و...

جستجو نتیجه ای نداشت.