گروه های هموارسازی در تری دی مکس: برچسب:گروه های هموارسازی در تری دی مکس

آشنایی با مفاهیم اولیه و ضروری مانند سگمنت و نرمال و گروه های هموارسازی

/the-first-part-of-the-basic-concepts-of-3dmax/

آموزش مفاهیم سگمنت ونرمال و گروه های هموارسازی مفاهیم اولیه تری دی مکس – قسمت اول Segment – smoothing group هر یک از احجام در تری دی مکس دارای سطوح متعددی می باشد که از کنار هم قرار گرفتن این سطوح یک حجم ساخته می شود.به هر یک از این سطوح در نرم افزار تری دی مکس یک segment گفته می شود که هر...

جستجو نتیجه ای نداشت.