پنجره های دید در تری دی مکس: برچسب:پنجره های دید در تری دی مکس

تعداد پنجره های دید در نرم افزار تری دی مکس

/the-number-of-window-visibility-in-3dmax-software/

آموزش کار با viewport ها در تری دی مکس با راست کلیک در قسمت فضای خالی بالای قسمت پنل دستورات می توان گزینه view layout toggle را انتخاب نمود تا از این طریق حالات چینشی مختلف را در مورد پنجره های دید تعیین نمود. حالات مختلف که دارای 2 یا 3 یا 4 پنجره دید هستند ، دست کاربر را در تعیین تعداد...

جستجو نتیجه ای نداشت.