نورپردازی در وی ری: برچسب:نورپردازی در وی ری

چگونه با HDRI ،پروژه های معماری را حرفه ای نورپردازی کنیم؟

/hdri-lighting-in-vray/

نورپردازی با HDRI در تری دی مکس همانطور که در مطلب قبل، از سری مطالب آموزش تری دی مکس و آموزش وی ری گفته شد، برای تهیه رندر های معماری میبایست 7 مرحله اساسی طی گردد که حساسترین مرحله ، مرحله نورپردازی است که حتی اگر تمامی مراحل بی نقص انجام گردد ولی این مرحله با دقت کافی انجام نشده باشد...

جستجو نتیجه ای نداشت.