@@edit

نحوه freeze کردن ابجکت در تری دیمکس

@@description

فریز و مخفی کردن-Freeze & hide

/freeze-and-freeze-the-hide-hide/

آموزش Freeze و hide کردن در تری دی مکس در نرم افزار تری دی مکس برای نمایش یا مخفی کردن موقتی موارد موجود در صحنه می توان از انواع دستورات hide استفاده نمود. دستورات hide که از سربرگ display و یا از طریق راست کلیک در محل خالی محیط دید نرم افزار تری دی مکس می توان به دستورات مختلف مربوطه...

جستجو نتیجه ای نداشت.