مدیفایر های تری دی مکس: برچسب:مدیفایر های تری دی مکس

چگونه با مادیفایر shell در تری دی مکس کار کنیم؟

/shell-modifier-in-3dsmax/

آموزش مدیفایر shell در تری دی مکس دستور shell از دستورات بسیار بسیار پر کاربرد بویژه در مرحله مدلسازی تهیه رندر در تری دی مکس می باشد و به همین خاطر یکی از اساسی ترین مدیفایر ها در آموزش 3d max می باشد. جهت ایجاد ضخامت به یک سطح یا shape در مدلسازی معماری می توان از مدیفایر shell استفاده...

جستجو نتیجه ای نداشت.