متریالدهی در 3d max: برچسب:متریالدهی در 3d max

با پنجره متریال ادیتور جهت ساخت متریال در تری دی مکس آشنا شوید.

/giving-editor-window-material-editor/

آموزش پنجره متریال ادیتور material editor با کلید Mاز روی کیبورد پنجره متریال ادیتور نمایش داده خواهد شد. در این پنجره چندین گوی خام وجود دارد که می توان به هر یک متریال خاصی را اختصاص داد و به کمک آن ها متریال قسمت های مورد نظر در صحنه را ایجاد نمود و به اجسام مورد نظر اختصاص داد. به طور...

جستجو نتیجه ای نداشت.