@@edit

مادیفایرهای تری دی مکس

@@description

برای تهیه رندر چه مراحلی را به ترتیب باید انجام دهیم؟

/rendering-steps-in-3dsmax/

مراحل تهیه رندر در صحنه های معماری برای تهیه رندر در صحنه های داخلی و خارجی فارغ از سبک آن مانند مدرن یا کلاسیک بودن نیاز است تا کاربر چندیم مرحله را به ترتیب طی کند تا به خروجی مطلوب دست پیدا کند . مرحله اول مدلسازی معماری مرحله اول از این توالی مرحله مدلسازی یا همان مدلینگ معماری است که...

با مادیفایر Lathe در تری دی مکس آشنا شوید.

/lathe-modifier-in-3dsmax/

آموزش مدیفایر lathe با استفاده از این مدیفایر میتوان از یک ترسیم دو بعدی مثل یک خط در راستایی مشخص یک حجم ایجاد نمود. به این منظور می بایست shape مورد نظر را رسم نمود و روی آن کلیک کرد و از سربرگ مودیفایر در پنل دستورات (commond panel) مدیفایر Lathe را انتخاب نمود. با استفاده از گزینه های...

جستجو نتیجه ای نداشت.