@@edit

ساخت گروه در تری دی مکس

@@description

چگونه در تری دی مکس گروه بسازیم؟

/group-in-3dsmax/

آموزش ساخت گروه group در تری دی مکس سربرگی در قسمت menu bar وجود دارد با نام group که در آموزش 3d max جزء اساسی ترین بخش هاست. به کمک آن می توان چند جسم یا مورد مثل نور ، دوربین و ... را صرف نظر از تفاوت نوع و فرمشان با هم گروه بندی کردو برای گروه نامی مشخص و دلخواه انتخاب نمود. برای این...

جستجو نتیجه ای نداشت.