حجم های تری دی مکس: برچسب:حجم های تری دی مکس

انواع احجام و ترسیمات دو بعدی نرم افزار تری دی مکس

/features-and-types-of-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-two-dimensional-3dmax-software/

آموزش قسمت commond panell در تری دی مکس در نرم افزار تری دی مکس احجام و ترسیمات دو بعدی پیش فرض بسیاری وجود دارد . برای دسترسی به ان ها می توان از قسمت commond panel در سمت راست و سربرگ create به سربرگ geometry برویم تا به مدل های احجام پیش فرض نرم افزار تری دی مکس دسترسی یابیم. در قسمت...

جستجو نتیجه ای نداشت.