تعیین واحد ترسیمی تری دی مکس: برچسب:تعیین واحد ترسیمی تری دی مکس

اموزش تعیین واحد اندازه گیری و ترسیمات در تری دی مکس

/unit-setup-in-3dsmax-2/

اموزش تعیین واحد اندازه گذاری در تری دی مکس در هر نرم افزاری بویژه نرم افزار های معماری مانند تری دی مکس بسیار مهم است که واحد اندازه گذاری و ترسیم خود را در ابتدای کار با نرم افزار تعیین نمایید. در نرم افزار تری دی مکس نیز شما بعنوان کاربر میبایست واحد ترسیمی خود را تعیین نمایید. نرم...

جستجو نتیجه ای نداشت.