تری دی مکس2019: برچسب:تری دی مکس2019

موتور رندر وی ری یا کرونا ،کدام بهتر است ؟

/vray-or-corona-renderer/

در این مطلب آموزشی قصد داریم تا مقایسه ای کامل بین موتور رندر ویری و پلاگین کرونا داشته باشیم. موتور رندر وی ری بدون شک سلطان قدیمی رندر حوزه معماری است که هنوز هم با توجه به وجود بسیاری پلاگین های دیگر نظیر کرونا همچنان از طرف کاربران ترجیح داده میشود اما پلاگینی مانند کرونا طوری طراحی...

جستجو نتیجه ای نداشت.