@@edit

انتخاب در تری دی مکس

@@description

با روش های انتخاب در تری دی مکس آشنا شوید.

/selection-in-3dsmax/

آموزش روش های انتخاب موارد در تری دی مکس از جمله اولین نکات آموزشی در مورد یادگیری نرم افزار قدرتمند تری دی مکس ، معرفی روش های مختلف موارد در تری دی مکس می باشد . روش هایی با هدف یکسان یعنی انتخاب ، اما از طرق متفاوت . در سربرگ Edit واقع در منو بار می توان به گزینه های انتخابی دسترسی یافت...

چگونه می توان در مرحله مدلسازی انتخاب را بین زیر قسمت ها جابجا کرد؟

/architectural-modeling-tips-in-3dmax-02/

انتقال انتخاب بین زیر قسمت ها در editable poly برای انتقال زیر قسمت های انتخابی در اصلاحگر های تری دی مکس مانند editable poly به سایر زیر قسمت ها بایستی از کلید های میانبر استفاده نمود. کلید های ctrl و shift+ctrl و shift . کلید ctrl باعث انتقال انتخاب بصورت کامل میگردد یعنی اگر یک نقطه جسم...

جستجو نتیجه ای نداشت.