اصلاحگر spline: برچسب:اصلاحگر spline

زیر قسمت اصلاحگر edit spline

/editspline-in-3dsmax/

در زمینه معماری دو اصلاحگر یا همان editable وجود دارد با نام های edit poly و edit spline که در این مطلب اموزش تری دی مکس شما با زیر قسمت های اصلاحگر edit spline آشنا خواهید شد. در edit spline مشابه edit poly تقریبا زیر قسمت های مشابهی وجود دارد که از کوچکترین زیر قسمت تحت نام نقطه vertex...

جستجو نتیجه ای نداشت.