آموزش viewport ها در تری دی مکس: برچسب:آموزش viewport ها در تری دی مکس

با پنجره ها و زوایای دید وحالات نمایشی احجام در تری دی مکس آشنا شوید.

/viewport-in-3dmax-2/

آموزش پنجره های دید viewport ها در تری دی مکس در محیط کاری نرم افزار تری دی مکس 4 پنجره دید وجود دارد که می توان از طریق آیکون maximum viewport toggle که درمنتها الیه سمت راست پایین محیط نرم افزار وجود دارد آن را انتخاب و سایز یکی از این زوایای دید را درحد حداکثر قرار داد و از این طریق دقت...

جستجو نتیجه ای نداشت.