آموزش نور های ویری: برچسب:آموزش نور های ویری

آیا انواع نورهای ویری و تری دی مکس را میشناسید؟

/vray-light/

آموزش نورهای وی ری در نرم افزار تری دی مکس . پلاگین وی ری منابع نوری کافی در اختیار کاربر قرار گرفته است . در نرم افزار تری دی مکس دو دسته منابع نوری وجود دارد ، دسته اول photometric ودسته دوم standard که هر یک نیز دارای مدل های مختلفی هستند . درمورد پلاگین وی ری نیز 4 مدل منبع نوری وجود...

جستجو نتیجه ای نداشت.