@@edit

آموزش مدلسازی معماری در تری دی مکس

برچسب:آموزش مدلسازی معماری در تری دی مکس

مدلسازی در اتوکد چه تفاوتی با مدلسازی در تری دی مکس دارد؟

/difference-modeling-in-autocad-3dmax/

آموزش مدلسازی معماری در تری دی مکس در مورد مرحله مدلسازی روش های کار متفاوتی وجود دارد .برخی کاربران به دلیل راحت تر بودن یادگیری نرم افزار اتوکد در مقایسه با تری دی مکس و سهولت ظاهری مدلسازی د راتوکد ترجیح میدهند که مدلسازی پروژه خود را به عنوان اولین مرجله از تهیه رندر در نرم افزار اتئکد...

جستجو نتیجه ای نداشت.