آموزش مدلسازی در تری دی مکس: برچسب:آموزش مدلسازی در تری دی مکس

چگونه می توان در مرحله مدلسازی انتخاب را بین زیر قسمت ها جابجا کرد؟

/architectural-modeling-tips-in-3dmax-02/

انتقال انتخاب بین زیر قسمت ها در editable poly برای انتقال زیر قسمت های انتخابی در اصلاحگر های تری دی مکس مانند editable poly به سایر زیر قسمت ها بایستی از کلید های میانبر استفاده نمود. کلید های ctrl و shift+ctrl و shift . کلید ctrl باعث انتقال انتخاب بصورت کامل میگردد یعنی اگر یک نقطه جسم...

جستجو نتیجه ای نداشت.