@@edit

آموزش اتوکد

@@description

چگونه پلان خود را از نرم افزار اتوکد به تری دی مکس وارد کنید؟

/to-import-the-file-from-autocad-3dmax/

آموزش import کردن پلان از اتوکد به تری دی مکس همانطور که در مطالب قبل نیز گفته شد می توان از نرم افزار اتوکد autocad برای رسم پلان جهت مبنای مدلسازی سه بعدی در تری دی مکس 3dmax استفاده نمود و نیز گفته شد که واحد ترسیمی هر دو نرم افزار باید یکسان باشد.بعد از رسم پلان در نرم افزار داتوکد...

جستجو نتیجه ای نداشت.