امکان پرداخت اقساطی

هر چند هزینه هر دوره کاملا متناسب با سطح و کیفیت آموزش در نظر گرفته شده است ، اکنون امکان پرداخت اقساطی نیز برای هنرجویان فراهم می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.