ضبط ویدئو جلسات

تمام جلسات آموزش با کیفیت HD ضبط و ویدئو مربوطه در انتهای هر جلسه به هنرجو برای بازبینی و انجام تمرین داده خواهد شد تا در ابتدای جلسه بعد سوالات مطرح و اشکالات مرتفع گردند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.