با مادیفایر Lathe در تری دی مکس آشنا شوید.

آموزش مدیفایر  lathe

با استفاده از این مدیفایر میتوان از یک ترسیم دو بعدی مثل یک خط در راستایی مشخص یک حجم ایجاد نمود. به این منظور می بایست shape مورد نظر را رسم نمود و روی آن کلیک کرد و از سربرگ مودیفایر در پنل دستورات (commond panel)  مدیفایر Lathe را انتخاب نمود.

با استفاده از گزینه های موجود در این مدیفایر می توان راستای و میزان چرخش را نیز تعیین نمود.

 

 degrees : تعیین زاویه چرخش shape مربوطه حول محور تعیین شده 

weld core : اگر نقاطی نزدیک به هم در انتهای حجم تولیدی ایجاد شده باشد با فعال کردن این گزینه می توان این نقاط را به هم جوش داد .

flip normals : معکوس کردن جهت نرمال سطوح تولید شده حجم - که اگر به رنگ قرمز روشن باشد به این معنیست که جهت نرمال سطوح به سمت بیرون است و مشکلی نیست اما اگر رنگ سطوح تیره باشد نیاز است که جهت نرمال سطوح معکوس گردد و برای اینکار می توان از اختصاص یک editable poly استفاده نمود و یا از همین قسمت براحتیئ جهت نرمال سطوح تولیدی را معکوس نمود تا برنگ قرمز روشن در آیند و در رندر دیده شوند.

segments :  هر چه تعداد سگمنت حجم تولیدی را بیشتر در نظر بگیرید حجم تولیدی نرم تر و خمیدگی آن نرمتر خواهد بود اما تعداد سگمنت بیش از حد باعث کاهش FPS صحنه خواهد شد مخصوصا اگر قرار باشد از این حجم تعدادی کپی نیزتهیه شود.

cap end : قرار دادن یک درپوش در قسمت انتهای حجم تولیدی ( البته اگر باز باشد)

cap start :قرار دادن یک درپوش در قسمت ابتدای حجم تولیدی ( البته اگر باز باشد)

direction :  X   /  Y  /  Z :  تعیین محور چرخش - اینکه ترسیم دو بعدی مورد نظر حول چه محوری گردش نماید.

align : هماهنگ کردن محور با ابتدا ، مرکز و یا انتهای shape مربوطه

generate mapping coords : یک مختصات سفارشی جهت بافت دهی به حجم تولیدی در نظر گرفته میشود تا به محض اختصاص تکسچر بر روی سطح دیده شود و سپس با اختصاص یک مدیفایر بافت دهی مانند uvw map  می توان تعداد تکرار تکسچر روی سطح حجم را تعیین نمود.

generate material ID :برای سطوح تولید شده ID متفاوت برای متریال دهی در نظر گرفته خواهد شد.

smooth :   گروه هموار سازی سطوح تولید شده حجم را مشابه قرار میدهد تا مرز بینشان دیده نشده و در کل حجم تولیدی بسیار نرمتردیده خواهد شد.

به طور کلی به دلیل کاربرد بالای مدیفایر lathe درآموزش 3d max به طور مفصل و مبسوط با کاربرد آن در پروژه های عملی آشنا خواهید شد.

دسته ها: مطالب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.