اموزش EDIT POLY در تری دی مکس-قسمت اول

اموزش ادیت پالی edit poly در تری دی مکس

 

 برای تهیه رندر در تری دی مکس از ایده مربوطه قدم اول مدلینگ معماری می باشد .

در این مطلب به صورت کاملا مختصر و کوتاه در رابطه با دستورات کاربردی اصلاحگر های کاربردی در زمینه مدلسازی معماری در تری دی مکس اموزش خدمت شما عزیزان ارائه می گردد.

در تری دی مکس بر عکس نرم افزار های معماری دیگر مانند اتوکد که مدلسازی بر پایه روش مدلینگ ترکیبی است ،روش مدلسازی حجاری صورت میگیرد.

به عبارت دیگر در اتوکد برای رسم یک صندلی ابتدا اجرای مختلف ان مانند پایه ها و رویه صندلی رسم و سپس به کمک دستور snap در کنار هم قرار گرفته و ترکیب ان ها حجم مربوطه را خواهد ساخت در صورتیکه در اموزش تری دی مکس شما مدلسازی حجاری را در پیش خواهید گرفت یعنی یک باکس برای مثال رسم و با کمک اصلاحگر هایی مانند ادیت پالی اقدام به فرم دهی به باکس می نمایید تا به شکل مربوطه شما در اید.

به این ترتیب مدلسازی در تری دی مکس دو بخش کلی دارد .

1-شناخت احجام اولیه موجود در تری دی مکس که از قسمت commond panel می توانید به ان ها دسترسی داشته باشید.

2-اگاهی از اصلاحگر یا اصطلاحا مادیفایر هایی که در موقعیت مورد نظر می توانید از انها استفاده نمایید.

 

برای کار با احجام پیش فرض در تری دی مکس و شروع مدلسازی از مادیفایر edit poly استفاده می نماییم چرا که دستورات ان از نظر معماری و احجام مورد نظر جهت مدلسازی در زمینه معماری بسیار کامل هستند.

به همین خاطر در این مطلب شما عزیزان با دستورات موجود در مادیفایر ادیت پالی و نحوه اختصاص ان به یک shape یا حجم و اتفاقاتی که بعد از اختصاص برای ان ها خواهد افتاد اشنا خواهید شد.

تصور نمایید از طریق قسمت commond panel که در سمت راست محیط کاربری قرار دارد یک shape مانند یک rectangle را در پنجره دید ترسیم نموده اید.

حال اگر ان را انتخاب نموده و به سربرگ مادیفایر بروید و مادیفایر edit poly را به انتخاب نمایید میبینید که به shape انتخابی اختصاص می یابد.

در این زمان خط دو بعدی یا همان shape به یک سطح تبدیل خواهد شد و این اتفاق تنها در حالتی خواهد افتاد که شما به یک shape بسته یک مودیفایر ادیت پالی را اختصاص دهید و باعث تبدیل خط دو بعدی بسته به یک سطح شوید.

 اما اگر یک حجم داشته باشید و از طریق سربرگ modify اقدام به اختصاص یک اصلاحگر edit poly نمایید خواهید دید که در قسمت  modify گزینه های متعددی برای شما جهت انجام اصلاحات قرار خواهد گرفت.

حال به بررسی گزینه های موجود در ادیت پالی میپردازیم.

جسمی که به ان ادیت پالی را اختصاص داده اید انتخاب نموده و به قسمت modify بروید .

حال در سربرگ selection پنج زیر قسمت را میبینید که به ترتیب شامل :

 

vertex یا نقطه های حجم را نمایش و قابل انتخاب می تناید و کلید میانبر انتخاب این زیر قسمت عدد 1 است.

edge یا لبه های حجم را نمایش و قابل انتخاب می تناید و کلید میانبر انتخاب این زیر قسمت عدد 2 است.

border یا حفره های حجم را نمایش و قابل انتخاب می تناید و کلید میانبر انتخاب این زیر قسمت عدد 3 است.

polygon یا سطح های حجم را نمایش و قابل انتخاب می تناید و کلید میانبر انتخاب این زیر قسمت عدد 4 است.

 vertex یا اجزا و قسمت های کلی حجم را نمایش و قابل انتخاب می تناید و کلید میانبر انتخاب این زیر قسمت عدد 5 است.

 

از طریق انتخاب این زیر قسمت ها می توانید حجم مورد نظر را ویرایش نموده و به فرم مورد نظر خود برسید.

در پاینن این قسمت ها گزینه ای وجود دارد بنام by vertex  که از طریق ان میتوانید به کمک انتخاب یک نقطه زیر قسمت خود را انتخاب نمایید. مثلا در حالی که مدل زیر قسمت سطح polygon با کلید شماره 4 را فعال دارید یکی از سطوح یا چند سطح مرتبط با یک نقطه را از طریق انتخاب ان نقطه به حالت انتخاب در اورید.

ignore backface  از انتخاب سطوح پشتی ممانعت می نمایید به عبارت دیگر تصور نمایید که از یک سمت یک کره با رسم یک کادر می توانید نقاط رویی و پشتی کره را انتخاب نمایید اما اگر این گزیته فعال باشد صرفا سطوح رویی در احجام موجود در jvd nd l;s  به حالت انتخاب در خواهند امد.

حال اگر یک زیر قسمت مثلا یک یا چند لبه edge و یا چند نقطه vertex را انتخاب نمایید خواهید دید که به کمک دستور GROW میتوانید زیر قسمت های لبه یا نقاط یا هر زیر قسمت انتخابی خود را بسط دهید و یا از طریق  قسمت  SHRINK می توانید ان ها را کمتر و محدود تر نمایید.

 حال یک کره SPHIERE رد صحنه ترسیم نمایید.

سپس به ان یک ادیت پالی اختصاص دهید و به کمک زیر قسمت EDGE لبه ( با کلید میانبر 2) یکی از لبه های کره ترسیم شده خود را انتخاب نمایید .

به کمک دو دستور LOOP و RING می توانید انتخاب خود را به فرم به ترتیب حلقه ای و یا موازی بسط دهید.

به عبارت دیگر با انتخاب یک لبه و استفاده از دستور LOOP تمامی لبه های در انتداد لبه انتخابی به حالت انتخاب در خواهند امد.

و یا اگر بعد از انتخاب لبه انتخابی از دستور RING موجود در ادیت پالی تری دی مکس استفاده نمایید خواهید دیدکه تمامی لبه های موازی با لبه شما به حالت انتخاب در می ایند.

از دو دستور LOOP  RING  می توانید برای بسط دادن انتخاب بخصوص در مورد زیر قسمت EDGE لبه بصورت حلقه ای و موازی استفاده نمایید.

در مطلب بعدی با گزینه های موجود در سربرگ EDIT GEOMETRY اشنا خواهید شد.

دسته ها: مطالب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.