ثبت نام

فرم مربوط به ثبت نام هنرجویان

 
 
تمایل دارید جلسات درچه روزهایی برگزار شود؟
تمایل دارید جلسات درچه ساعاتی برگزار شود؟

50% هزینه دوره بعنوان پیش پرداخت جهت شروع دوره آموزشی دریافت می گردد.
برای دریافت شماره کارت جهت واریز، با شماره 09217101700 تماس حاصل نمایید.