پشتیبانی هنرجو

در طول دوره در ابتدای هر جلسه به سوالات هنرجو پاسخ مقتضی داده خواهد شد و پس از اتمام دوره نیز در صورت بروز مشکل و یا داشتن هر گونه سوال هنرجویان کاملا از پشتیبانی اساتید گروه برخوردار خواهند بود.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.