چگونه می توان در مرحله مدلسازی انتخاب را بین زیر قسمت ها جابجا کرد؟

انتقال انتخاب بین زیر قسمت ها در  editable poly

 

برای انتقال زیر قسمت های انتخابی در اصلاحگر های تری دی مکس مانند editable poly به سایر زیر قسمت ها بایستی از کلید های میانبر استفاده نمود.

کلید های ctrl  و shift+ctrl و shift .

کلید ctrl  باعث انتقال انتخاب بصورت کامل میگردد یعنی اگر یک نقطه جسم مربوطه را انتخاب کنیم و به کمک کلیدctrl انرا به خط edge و یا سطح polygon بخواهیم انتقال دهیم ، با انتخاب نقطه مورد نظر و پایین نگه داشتم کلید ctrl تمام خطوط یا سطوحی که به آن نقطه مورد نظر متصل باشند انتخاب خواهند شد.

 به کمک کلید   ctrl+ shift   اگر مثلا در نرم افزار تری دی مکس سطحی را انتخاب کرده باشیم با پایین نگه داشتن کلید shift  می توانیم انتقال دهیم به نقاط یا لبه هاedge . در این حالت تنها نقاط یا خطوطی edge  انتخاب می شوند که داخل این سطح یا سطوح انتخابی باشند . تصاویری برای تفهیم بهتر مطلب عنوان شده برای شما طراحی شده است.

به کمک کلید shift نیز تنها خطوط یا نقاط انتهایی یک سطح انتخاب را بخود خواهند گرفت.

 

 

 

 

دسته ها: مطالب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.