سگمنت ها چه هستند و چرا تعدادشان اهمیت دارد؟

سگمنت در تری دی مکس

 

برای مدلسازی معماری در تری دی مکس گاهی نیاز است تا از احجام اولیه تریدی مکس استفاده شود مانند box & cylinder و...

هر حجم از تعداد زیادی سطح تشکیل شده است که از کنار هم قرار گرفتن این سطوح حجم مربوطه شکل میگیرد و هرچه تعداد این سگمنت ها همانطور که در شگل زیر میبینید بیشتر باشد پس حجم نرم تر دیده خواهد شد.

 

هر حجم دارای اجزای تشکیل دهنده ای است که در زیر به توضیح آن ها خواهیم پرداخت :

از کنار هم قرار گرفتن دو  نقطه Vertex  یک پاره خط Edge شکل می گیرد.و از کار هم قرار گرفتن حداقل سه پاره خط یک سطح Face  شکل میگیرد.

از کنار هم قرار گرفتن حداقل سه سطح face در کنار هم یک حجم شکل میگیرد.

در اصلاحگر های تری دی مکس مانند مدیفایر editable poly به اجزای تشکیل دهنده حجم دسترسی کامل می توان داشت .

در مدلسازی اتوکد نقاط انتهایی به هم جوش نخورده هستند که باعث ورود نور به داخل حجم مورد نظر مدلینگ شده داخل نرم افزار اتوکد شده و همین امر باعث افزایش زمان رندر خواهد شد.

 

 

سطوح چهار ضلعی در تری دی مکس توسط خطوطی فرضی به دو مثلث تقسیم می شوند، که به ان ها Diagonal  گویند.

با راست کلیک روی یک حجم و انتخاب گزینه diagonal  می توان این خطوط را دید که در حالت عادی غیر قابل نمایش اند.

 

 

هر حجم در تری دی مکس از نقاطی تشکیل شده است که این نقاط خود نیز از اتصال جند نقطه انتهایی به هم ایجاد شده (همانطور که در شکل زیر می بینید.)  و این نقطه جهتی دارد که میانگین جهت های نقط به هم جوش خورده است .

هر سطح نیز جهتی دارد که میانگینی از جهت نقاط دورتادوری ان است . برای نمایش این جهت کافیست تا یک editable normal  را به ان اختصاص دهیم.

 

 

در مورد مدلسازی بحث دیگری وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است و آن بحث گروه های هموار سازی است که به آن smoothing group ها می گویند.

به این معنی که دو سطح مجاور هم از یک حجم ، اگر گروه هموار سازی مشابهی داشته باشند مرز و لبه و خط بین آن دو دیده نخواهد شد در رندر و اگر گروه هموار سازی این دو سطح مجاور متفاوت باشد لبه بین دو سطح در رندر دیده می شود. برتی هر سطح در نرم افزار تری دی مکس 32 گروه هموار سازی وجود دارد که هر کدام را که بخواهیم می توانیم برای سطح مورد نظرمان در نظر بگیریم.

حال این سوال به ذهن کاربر میرسد که کلا کاربرد این گروه های هموار سازی در تری دی مکس چیست و دیده شدن لبه، خط بین دو سطح در رندر چه اهمیتی دارد؟

جواب این است که گاهی نیاز است این لبه دیده شود مانند وجوه اطراف یک دیوار پس باید گروه های هموار سازی یاهمان smoothing group خایشان را متفاوت درنظر بگیریم و گاهی نیز باید لبه میان دو سطح مجاور هم از یک حجم دیده نشود مانند سطح روی یک میز ، پس می بایست گروه های هموارسازی یکسانی را برای سطوح تشکیل دهنده روی میز در نظر بگیریم.

درتصویر زیر تفاوت گروه های هموارسازی و یکسان بودنشان بطور کاملا واضح نشان داده شده است.

 

دسته ها: مطالب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.